Evidență contabilă

Vă asigur cu promptitudine și profesionalism și de o calitate ireprosabilă toată gama de servicii de evidență contabilă financiară și de gestiune, servicii de personal și salarizare, servicii de consultanță fiscală, servicii de expertiză contabilă, servicii de audit, servicii de recrutare de personal pentru departamentul de contabilitate, servicii de organizare a activitatii de evidență contabilitate, servicii de supervizare a activității de evidență contabilitate, servicii de refacere evidență contabilă, servicii de protecția muncii și de medicina muncii, servicii de consultanță pentru afaceri și management.

Servicii contabilitate

 • consiliere la intocmirea documentelor contabile primare;
 • preluarea documentelor primare de la sediul clientilor;
 • inregistrarea documentelor primare pe articole contabile;
 • solicitarea documentelor constatate lipsa;
 • evidenta sintetica si analitica a furnzorilor si clientilor, intocmirea registrului de casa, nir-urilor, bonurilor de consum;
 • evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si calculul amortizarii;
 • intocmirea balantei lunare de verificare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii;
 • intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare;
 • calcularea taxelor de plata catre stat si intocmirea/transmiterea ordinelor de plata pentru achitarea taxelor la termenele prevazute de lege;
 • intocmirea/depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • intocmirea/certificarea/depunerea situatiei financiare semestriale;
 • intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil;
 • consultanta privind legislatia financiar-contabila, legata de obiectul de activitate;
 • asistare si reprezentare la controalelor fiscale;
 • reglarea/urmarirea fisei pe platitor;
 • obtinerea de certificate de atestare fiscala;
 • informarea lunara a conducerii societatii despre rezultatele financiar-contabile;
 • refacerea evidentei contabile;
 • intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii;
 • asistenta la intocmirea dosarului de inventariere anuala obligatorie;